27.11.2016 Alzheimer Kaviareň Avalon

27.11.2016 Alzheimer Kaviareň Avalon

Canisterapia ako nástroj aktivizácie klientov s Alzheimerovou chorobou

Téma novembrovej Alzheimer Kaviarne Avalon

Na poslednej tohotoročnej Alzheimer Kaviarni Avalon sme privítali vzácneho hosťa, Juraja Ferka, zakladateľa výcvikovej školy DOGGIE aj s jeho malým štvornohým partnerom Jerrym, aby nás uviedol do problematiky canisterapie a priblížil nám pozitívne pôsobenie na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka.

Tím psovodov a cvičených psíkov z DOGGIE pracuje s našimi klientmi v našom zariadení už nejaký čas, kde už zaznamenávame pozitívne výsledky, naši klienti sa na návštevy malých štvornohých terapeutov vždy veľmi tešia. Pán Ferko vo svojej prezentácii spojenej s prednáškou ozrejmil ako sa pes stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia VÚB bolo sprístupniť canisterapiu predovšetkým pre klientov s alzheimerovou chorobou (ACH) Alzheimer Home Avalon. Je dokázané, že canisterapia podporuje u ľudí s alzheimerovou chorobou koncentráciu, pamäť, sociálne cítenie a sociálnu integráciu. Taktiež rozvíja verbálnu a neverbálnu komunikáciu, orientáciu v priestore a čase, čo sú veľmi dôležité atribúty na zlepšenie celkového stavu klientov, spomalenie progresu ochorenia.

Alzheimerova choroba spôsobuje postupnú stratu pamäte, ide o nezvratný proces. Avšak emočné centrum u ľudí s alzheimerovou chorobou je stále aktívne, a preto je veľmi dôležité pracovať s ľuďmi s ACH v takom rozsahu a takým spôsobom, aby v nich aj po terapii pretrvával pocit šťastia, naplnenia a pohody. Canisterapia je nesporne účinnou metódou a prostriedkom na navodenie pozitívnych pocitov u ľudí s ACH, nabudenie emočného centra, posilňovania kognitívnych funkcií, čím sa posilňuje sebavedomie klientov, stávajú sa harmonickými a vyrovnanými, čím sa zvyšuje kvalita ich života. Pre ľudí s Alzheimerovou chorobou /ACH/ sú predovšetkým dôležité pozitívne emócie, ktoré u nich psíky vyvolajú. Sú zmenou v zabehaných koľajach ich života. Umožňujú telesný kontakt. Zlepšuje sa vzájomná komunikácia. Pre niektorých je psík zdrojom relaxu, so psom sa maznajú a hladkajú ho. Pre iných zase aktivity: štvornohý terapeut nabáda k vnemu, pohybu, spoločným hrám, či prechádzke.

Dôkazom zaujímavej témy bola aj živá diskusia ako aj pozornosť od Jerryho, ktorého sympatická spoločnosť bola všetkým po celý čas dôvodom na úsmev a pohodu.