About us

Seniorville

Seniorville je sieť neštátnych zariadení pre seniorov, ktorá prináša na Slovensko vyšší štandard sociálnych služieb. Ľudom v dôchodkovom veku ponúka kvalitnú sociálnu a zdravotnú starostlivosť prostredníctvom profesionálneho personálu, ktorý berie ohľad na ich osobné potreby a požiadavky. Keďže máme vyšší počet odborných zamestnancov na klienta, sme schopní ponúknuť bezkonkurenčný servis.

Cieľom Seniorville je zabezpečiť každému svojmu obyvateľovi dôstojnú a príjemnú starobu a dodávať potrebný pocit istoty a rodinnej atmosféry.

Seniorville patrí k zakladajúcim členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike.