18.10. 2016 Pútnické miesto v Marianke

18.10. 2016 Pútnické miesto v Marianke

18.10.2016 sme boli s našimi klientmi poďakovať za 10 rokov úspešného fungovania Seniorville a Alzheimer Home Avalon na Pútnickom mieste v Mariánke, a na túto počesť sme tam zanechali tabuľku s textom „Poďakovanie za Božiu pomoc pri starostlivosti o našich klientov. 10. výročie Seniorville Jablonové.“