Naša filozofia

Očakávania, ktoré do nás vkladajú samotní klienti a ich príbuzní, sa zo všetkých síl snažíme naplniť. Iba tak sa dá vybudovať seriózny vzťah založený na dôvere, ktorú si veľmi vážime a je pre nás tou najvyššou hodnotou. Preto sme naše služby založili na ľudskosti, vľúdnosti a trpezlivosti.

Chod zariadenia je prispôsobený rytmu starších ľudí, poskytuje im pohodlie, súkromie, bohatý spoločenský program, útulné prostredie, rehabilitačný program, domácu stravu a nepretržitú zdravotnú starostlivosť.

V zariadeniach zabezpečujeme starostlivosť v rozsahu Domova sociálnych služieb, Špecializovaného zariadenia, Zariadenia pre seniorov a Denného stacionára. Starostlivosť o našich klientov máme postavenú na 3 základných pilieroch, ktorými sú sociálna starostlivosť, zdravotná starostlivosť a zdravotná rehabilitácia. Okrem týchto základných služieb  má klient možnosť využívať aj doplnkové služby ako kadernícke, kozmetické, pedikérske, manikérske a iné wellness služby, ktoré sú však navyše spoplatnené a sú na objednávku.

V Seniorville chodia lekári za klientmi. Dvakrát do týždňa vykonáva vizitu všeobecný lekár pre dospelých a na pravidelnej báze spolupracujeme aj s urológom a gerontopsychiatričkou.

Našim klientom v Seniorville okrem iného poskytujeme aj:

 • ubytovanie s prihliadnutím na ich zdravotný stav, osobné požiadavky a potreby,
 • nepretržitú zdravotnú starostlivosť poskytovanú kvalifikovaným personálom,
 • celodennú teplú stravu počas celého týždňa, prispôsobenú požiadavkám obyvateľov a ich zdravotnému stavu,
 • lekársku starostlivosť,
 • rehabilitácie a relaxačné masáže,
 • duševné cvičenia a omše v našich kaplnkách,
 • možnosti štúdia a vzdelávania v našej knižnici s internetom,
 • doplnkové služby: manikúra, pedikúra, služby holičstva a kaderníctva,
 • zaujímavé denné aktivity a program, založený na dobrovoľnosti obyvateľov,
 • voľné návštevné hodiny,
 • dopravu na základe požiadaviek klientov.