Voľné pracovné miesta

Zdravotný asistent a opatrovateľ
Asistencia zdravotnej sestre pri zdravotných úkonoch, usmerňovanie opatrovateliek a opatrovateľké úkony.

Opatrovateľka
Zabezpečenie všestrannej starostlivosti o klienta a jeho hygienu.

 

Viac info vám poskytne Mgr. Lýdia Alföldyová na 0918 642 081 alebo riaditel.svj@seniorville.eu