22.-23.9.2016 8.Vedecká konferencia Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti

22.-23.9.2016 8.Vedecká konferencia Slovenskej Alzheimerovej Spoločnosti

Terapeuti Alzheimer Home Avalon ukázali svoje odborné a praktické zručnosti na workshope na medzinárodnej konferencii  o Alzheimerovej chorobe.

 

September je celosvetový mesiac Alzheimerovej  choroby.  Pri tej príležitosti sa opätovne v Bratislave konala v poradí už ôsma konferencia s medzinárodnou účasťou.

Konferenciu s názvom „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“ organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť v spolupráci s centrom Memory.  Na tomto podujatí sa stretli odborníci zo zahraničia a celého Slovenska (terapeuti, zdravotné sestry, lekári, psychológovia, opatrovatelia, sociálny a aktivizační pracovníci.) Punc medzinárodnej účasti tomuto stretnutiu dali odborníci z Izraela, Veľkej Británie, Španielska, Nemecka  a  Českej republiky. Špeciálnymi hosťami boli členovia EURAGu (EURAG – Zväz staršej generácie Európy).

Aktívnou účasťou prispeli aj terapeuti špecializovaného zariadenia Alzheimer Home Avalon, ktorí v rámci sekcie workshopov prezentovali svoje skúsenosti z praxe a teoretických poznatkov. Spolu s účastníkmi workshopu preberali problematikuManažmentu aktivizácie a terapie pre seniorov s kognitívnymi deficitmi“. Teoretická čas bola podkutá praktickými cvičeniami a zážitkovými skúsenosťami.

Účastníci workshopu tak mohli na vlastnej koži zažiť somaticko-percepčné deficity seniorského veku a vyskúšať si zvládanie rôznych terapeutických aktivít ako pamäťové cvičenie, stavanie  veže zo zápaliek, orientácia v priestore v simulovaných podmienkach zrakového, zvukového a hmatového deficitu pomocou špeciálne upravených okuliarov, ušných násadcov a rukavíc.

 Cieľom bolo, aby jednotliví účastníci workshopu pochopili a zažili, ako sa cíti človek s alzheimerovou chorobou, ktorý okrem kognitívnych (pamäťových) deficitov, zažíva aj ďalšie telesné obmedzenia. Na základe týchto pocitov tak môžu účastníci workshopu ďalej efektívnejšie pracovať a plánovať terapeutické aktivity pre seniorov a ľudí s alzheimerovou chorobou ako i ďalej rozvíjať komunikačné techniky.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=S0-rmnsNXdI