25.9.2016 Alzheimer Kaviareň Avalon

25.9.2016 Alzheimer Kaviareň Avalon

Ako sa cíti človek s Alzheimerovou chorobou?

Téma septembrovej Alzheimer Kaviarne Avalon

 

21.9. je svetový deň Alzheimerovej choroby. A keďže táto choroba je v súčasnosti naozaj vážnou témou v spoločnosti, celý mesiac september je venovaný Alzheimerovej chorobe. Preto sme neváhali a  pravidelnú Alzheimer Kaviareň Avalon sme usporiadali práve v septembri.

Tento krát sme sa rozhodli staviť na zážitok. Vďaka našim ochotným priateľom a tvorcom filmu „Seniorka“ z Nadácie Pontis sme si mohli pozrieť zaujímavú 3D projekciu o živote klientky s Alzheimerovou chorobou /ACH/ a priblížiť tak rodinám a priateľom ľudí s touto chorobou, ako sa cítia, ako vnímajú svoje okolie, s čím sa musia vyrovnať a akú pomoc potrebujú od svojho okolia.

Ponúkli sme tiež časť zážitkového workshopu, ktorý sme zrealizovali na Konferencii Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti, a tak hostia Kaviarne Avalon mohli zažiť somaticko-percepčné deficity seniorského veku a vyskúšať si zvládanie rôznych terapeutických aktivít ako pamäťové cvičenie, stavanie  veže zo zápaliek, orientácia v priestore a čase v simulovaných podmienkach zrakového, zvukového a hmatového deficitu pomocou špeciálne upravených okuliarov, ušných násadcov a rukavíc. Chvíľami to bol vcelku zábavný pocit a chvíľami sme boli dojatí, keď sme si naplno uvedomili, akí sú naši klienti, rodinní príslušníci statoční.

 Cieľom bolo, aby rodiny pochopili a zažili, ako sa cíti človek s Alzheimerovou chorobou, ktorý okrem kognitívnych (pamäťových) deficitov, zažíva aj ďalšie telesné obmedzenia, a s týmito poznatkami mohli ľahšie viesť rozhovory a aktivity so svojimi najbližšími.