Aby pamäť slúžila čo najdlhšie

Aby pamäť slúžila čo najdlhšie

Vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc, sa v týždni od 13. do 19. marca  2017 uskutočnili rôzne aktivity na podporu mozgu v rámci kampane Týždeň mozgu. Táto medzinárodna akcia má za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog, jeho činnosť a hovoriť o mozgových ochoreniach, ale aj o spôsoboch ich prevencie.

Do Týždňa mozgu sa už každoročne zapojili domov pre seniorov Seniorville Jablonové a Alzheimer Home Avalon, kde sa v stredu 16. marca uskutočnila verejná prednáška s príznačným názvom Čo môžem spraviť pre svoju pamäť. Poslucháči a poslucháčky sa najprv oboznámili so stavbou a funkciou mozgu, potom si vyskúšali v praxi, ako mozog a naša pamäť fungujú.

 

Týždeň mozgu 2017

 

Prednášajúci terapeuti, Lukáš Behul a Viera Valašteková, si pripravili úlohy, ako “telefón” či rôzne pamäťové cvičenia, pri ktorých sa poslucháči aj zasmiali, no najmä sa dozvedeli, čo treba robiť, aby nám mozog a pamäť slúžili bez problémov čo najdlhšie. Keďže sú ale obyvatelia Seniorville a Avalon pod drobnohľadom odborníkov, ktorí sa starajú o ich životosprávu, zdravie a spánok, tak im zostáva už len cibriť svoju pamäť pri sudoku, tajničkách alebo iných hrách. 🙂

Seniorville v Jablonovom pri Bratislave okrem takýchto verejných aktivít poskytuje aj služby denného stacionára vrátane záujmovej činnosti a stravy, ako aj odborné lekárske vyšetrenia.