Canisterapia pre našich klientov

Canisterapia pre našich klientov

Od marca sa nám úspešne rozbehla canisterapie pre našich klientov. Každé dva týždne k nám do Seniorvillu a Alzheimer centra Avalon chodia canisterapeutické tímy (psovod a pes) zo združenia Canisterapia team.

Canisterapia je jednou z foriem animoterapie, pričom využíva pozitívne pôsobenie psa na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná psychoterapeutická metóda v situáciach, keď iné metódy nie sú účinné, alebo ich nemožno použiť. Táto forma animoterapie kladie dôraz hlavne na riešenie psychologických, citových, či sociálno-integračných problémov. V prípade fyzického zdravia táto metóda motivuje najmä pri rehabilitácii a povzbudzovaní imunity.