Canisterapia v projekte „Liečivý dotyk živých bytostí“ v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE

Canisterapia v projekte „Liečivý dotyk živých bytostí“ v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE

Canisterapia v projekte „Liečivý dotyk živých bytostí“ v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE

Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia VÚB bolo sprístupniť canisterapiu predovšetkým pre klientov s alzheimerovou chorobou (ACH) Alzheimer Home Avalon. Je dokázané, že canisterapia podporuje u ľudí s alzheimerovou chorobou koncentráciu, pamäť, sociálne cítenie a sociálnu integráciu. Taktiež rozvíja verbálnu a neverbálnu komunikáciu, orientáciu v priestore a čase, čo sú veľmi dôležité atribúty na zlepšenie celkového stavu klientov, spomalenie progresu ochorenia.

Alzheimerova choroba spôsobuje postupnú stratu pamäte, ide o nezvratný proces. Avšak emočné centrum u ľudí s alzheimerovou chorobou je stále aktívne, a preto je veľmi dôležité pracovať s ľuďmi s ACH v takom rozsahu a takým spôsobom, aby v nich aj po terapii pretrvával pocit šťastia, naplnenia a pohody. Canisterapia je nesporne účinnou metódou a prostriedkom na navodenie pozitívnych pocitov u ľudí s ACH, nabudenie emočného centra, posilňovania kognitívnych funkcií, čím sa posilňuje sebavedomie klientov, stávajú sa harmonickými a vyrovnanými, čím sa zvyšuje kvalita ich života.

Významným prínosom canisterapie bola možnosť zapojenia aj klientov čiastočne alebo úplne imobilných. Prostredníctvom canisterapeutických psíkov umiestnených priamo k ležiacemu klientovi sa prostredníctvom dotyku, hladenia, masírovania a neverbálnej komunikácie navodzuje stav relaxácie, uvoľňovania spazmov, čím sa  aktivujú vnútorné zdroje, urýchľuje sa rekonvalescencia a znižuje chorobnosť.

Ďakujeme predovšetkým Nadácii VÚB za podporu tohto výnimočného projektu a výcvikovej škole DOGGIE za perfektnú spoluprácu, ktorej prínosy hodnotí aj sám zakladateľ DOGGIE, Juraj Ferko v tomto videu.