Článok vo webnovinách o canisterapii v spoluprácii s DOGGIE