Denný stacionár v ZSS Seniorville Jablonové

Denný stacionár v ZSS Seniorville Jablonové

V roku 2015 sme otvorili v Seniorville Jablonové denný stacionár v ktorom poskytujeme naše služby počas dňa v priebehu pracovného týžňa.

Denný stacionár je určený hlavne:

  • fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc iných osôb;
  • ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím;
  • seniorom z ekonomicky aktívnych rodín, ktorých členovia im nemôžu poskytnúť potrebnú starostlivosť počas dňa;
  • ľuďom s potrebou sociálneho kontaktu a interakcie.

Cieľom denného stacionára je zlepšenie kvality života a podpora samostatnosti seniorov, zamedzenie ich izolácie a zachovanie rodinných väzieb.

Prostredníctvom odborného a skúseného personálu poskytujeme:

  • opatrovateľskú starostlivosť;
  • sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu;
  • základnú ošetrovateľskú starostlivosť;
  • základnú zdravotnú rehabilitáciu (bioptrónová lampa, tepelná terapia a pod.);
  • bohatý program každodenných voľnočasových aktivít (literárny klub, dieľnička, pamäťové cvičenia, prednášky, rôzne spoločenské podujatia, prechádzky v záhrade a iné).

Pre poskytovanie služby je potrebné právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár, ktoré vydáva obec v mieste trvalého bydliska pri vybavovaní ktorého Vám radi poradíme.

V rámci denného stacionára poskytujeme na dennej báze aj liečebno – terapeutickú intervenciu pre ľudí s Alzheimerovou chorobou prostredníctvom špecializovaných terapií.

Bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle 02/5930 5000 alebo po telefonickom dohodnutí stretnutia aj osobne v našom zariadení.