Hudobno-literárne popoludnie venované našej obľúbenej Sládkovičovej Maríne

Hudobno-literárne popoludnie venované našej obľúbenej Sládkovičovej Maríne

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa v našom zariadení uskutočnilo veľmi milé a zároveň dlho očakávané  hudobno – literárne popoludnie venované veľkému dielu ľúbostnej a reflexívnej lyriky Marína básnika a velikána Andreja Sládkoviča. Popoludnie popretkávané príjemnými melódiami pod taktovkou p. Janette Hantabálovej a jej synov Mateja a Jakuba bolo naozaj krásne a inšpiratívne.