Konferencia o Alzheimerovej chorobe

Konferencia o Alzheimerovej chorobe

V dňoch 18. a 19. septembra sa naši terapeuti zúčastnili šiestej medzinárodnej konferencie, ktorú organizovala Slovenská Alzheimerova spoločnosť pod názvom „Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby“. Okrem toho, že načerpali množstvo nových poznatkov a skúseností od odborníkov z niekoľkých krajín Európy, nadviazali aj nové pracovné kontakty a vymieňali si skúsenosti aj osobne.
V druhý deň konferencie mali vyhradený priestor na prezentáciu vlastnej práce. V prezentovanom príspevku sa zoberali problematikou integrácie seniorov s Alzheimerovou chorobou medzi vitálnych seniorov v našom zariadení. Ich aktivizáciu a zapojenie do bežných denných činností a spoločenského života v Seniorville Jablonové. Článok, ktorý k tomuto príspevku vypracovali je súčasťou zborníka z tejto konferencie.