Odborná konferencia Jeseň života – Starajme sa moderne a efektívne