Seniorville navštívil Mikuláš až dvakrát

Seniorville navštívil Mikuláš až dvakrát

Dobrý svätý Mikuláš,
mnohým ľuďom dary dáš,
drobné rôzne sladkosti,
spravíš veľa radosti.

Keď si chodil po svete,
dal si peniaze, chleba
a vždy si sa objavil,
kde ťa bolo treba.

 

Už niekoľko rokov k nám do Jablonového prichádza Mikuláš a nebolo tomu inak ani tohto roku. Dokonca navštívil tento rok Mikuláš naše zariadenie Seniorville a Alzheimer Home Avalon dva dni po sebe.

Popoludní 5. decembra začali našu spoločenskú miestnosť  zaplňovať deti našich zamestnancov, ktorí spolu so svojimi rodičmi, starými rodičmi, príbuznými očakávali príchod Mikuláša. Čakanie si krátili kreatívne – vyrábaním vianočných ozdôb, maľovaním, dozdobovaním svietnikov so svojimi príbuznými. Mikuláš prišiel v celej svojej majestátnosti, s nezbedným čertom a dobroprajným anjelom. Šikovné a odvážne deti zarecitovali, zaspievali Mikulášovi, no boli aj také, ktoré nevydali zo seba ani hláska. Nie preto, že by nevedeli rozprávať, ale mali vo svojich očkách obavy z čerta, ktorého však Mikuláš mal pevne vo svojej moci a tak nakoniec všetky deti odchádzali so sladkým balíčkom.

Mikulášska nádielka veľmi milo prekvapila aj na ďalší deň našich klientov, ktorých naša trojica – Mikuláš, jeho anjel a čert nemohla obísť ani teraz, lebo boli veľmi dobrí a celý rok poslúchali. Na tvárach našich klientov sa zračilo prekvapenie a úsmevy, lebo aj takéto spríjemnenie pobytu v zariadení a malé obdarovanie všetkých teší.