Slávnostné ocenenie obyvateľky Seniorville Jablonové k 70. výročiu SNP

Slávnostné ocenenie obyvateľky Seniorville Jablonové k 70. výročiu SNP

Dňa 15.07.2015 bola 94 – ročnej obyvateľke zariadenia sociálnych služieb Seniorville Jablonové, pani Márii Eisenhutovej slávnostne odovzdaná Pamätná medaila k 70. výročiu Slovenského národného povstania a ukončenia druhej svetovej vojny, ktorú udeľuje minister obrany SR. Plaketu odovzdá ocenenej priamo v zariadení Seniorville starosta obce Jablonové, ktorá sa nachádza v okrese Malacky.

Pani Eisenhutová sa aktívne účastnila Slovenského národného povstania. Počas bojov pomáhala a varila pre partizánov, viackrát bola v ohrození života. Počas nepriateľskej paľby bola dokonca zasiahnutá, vojnu však zázrakom prežila vďaka sardinkovej konzerve, ktorú mala v ruksaku a ktorá strelu zachytila.