Týždeň mozgu 14.-20.3.2016

Týždeň mozgu 14.-20.3.2016

Dnes štartuje celosvetové podujatie Týždeň mozgu 14.-20.3.2016.

V Alzheimer centre AVALON v Jablonovom pri Bratislave, ktoré je partnerom tohoto podujatia, prebehne niekoľko špeciálnych akcií.

Začali sme už včera neformálnym stretnutím rodín a odborníkov v pravidelnom cykle Kaviarne Avalon. Pozvanie tentokrát prijala PaedDr. Mária Čunderlíkova – liečebna pedagogička, ktorá viedla diskusiu na tému: „Čo môžem urobiť pre môjho blízkeho?“

Po celý týždeň nás čakajú viaceré kognitívne tréningy spojené aj s krátkymi informačnými blokmi o fungovaní mozgu a pamäte. V stredu nás navštívia školáci zo Základnej školy v Jablonom, pre ktorých máme pripravené zaujímavé hry aj informácie o mozgu. V roku 2015 sme aj my prispeli svojím podielom k 300 aktivitám v 70 obciach Slovenska a veríme, že tohto roku nás bude ešte viac.

Kolektív Alzheimer centra Avalon