Slovenčina


2. odborná konferencia Jeseň života – Starajme sa moderne a efektívne

  Partneri konferencie:         

Čítať viac


2% pre dôstojnú jeseň života

Hoci sa staroby mnohí obávame, želáme si, aby sme sa jej dožili. Zdraví, obklopení blízkymi a finančne čo najlepšie zabezpečení. Ak sa rozhodujete, čo s vašimi 2%, spomeňte si na tých, ktorým sa toto želanie nesplnilo. V zariadení sociálnych služieb Seniorville Jablonové už

Čítať viac


Odborná konferencia Jeseň života – Starajme sa moderne a efektívne

  Partneri konferencie:                      

Čítať viac

Týždeň dobrovoľníctva 2018

V rámci Týždňa dobrovoľníctva 2018 k nám prišli zamestnanci z UPC BROADBAND SLOVAKIA. „Ešte raz by sme sa vám chceli poďakovať, že sme mohli prísť k vám do zariadenia a prispieť našim kúskom k zveľadeniu vašich priestorov (aj tak to

Čítať viac