6. výročie Alzheimer Home Avalon

6. výročie Alzheimer Home Avalon

O ľudí s Alzheimerovou chorobou sa staráme už 6 rokov

Alzheimerova choroba prichádza nečakane a bez správnej liečby je jej progres veľmi rýchly. Nečakajte, kým prekvapí Vášho príbuzného a ťažko zasiahne celú Vašu rodinu. V Alzheimer Home Avalon Vám podáme pomocnú ruku.

Alzheimerova choroba sa žiaľ vyliečiť nedá, ale správnou liečbou a prístupom sa dá úspešne spomaľovať jej progresia. Dôležitá je špeciálna starostlivosť, ktorú však väčšinou rodinní príbuzní sami zabezpečiť nedokážu. Preto je najlepšie vyhľadať patrične vybavené špecializované zariadenie s odborným personálom. Špeciálne vybavenie zdravotníckymi a inými pomôckami, ako i odborný personál 24 hodín denne, tím liečebných terapeutov a lekárov nájdete v krásnom prostredí Malých Karpát v obci Jablonové, len 20 minút cesty z Bratislavy.

Alzheimer Home Avalon je láskavým domovom, ktorý úspešne funguje už šesť rokov. V jeho krásnych zákutiach záhrady sa 23.8.2016 zhromaždili klienti, ich rodiny a príbuzní spolu so zamestnancami a spolupracovníkmi zariadenia, aby sme si pripomenuli, že už 6 rokov sme tu pre ľudí, ktorí nás potrebujú, ktorým vytvárame láskavý a bezpečný domov. Že sme tu pre ich rodiny nielen počas návštev, ale i cez víkendové posedenia v Kaviarni Avalon.

Oslavu otvorila riaditeľka Ing. Denisa Morgensternová príhovorom, v ktorom vyjadrila svoju vďaku personálu Alzheimer Home Avalon, klientom a ich rodinám, ktorých neustála spolupráca je nesmierne dôležitá pri úspešnej liečbe a starostlivosti o klientov. „Želám nám všetkým, aby sme mali čo najčastejšie úsmev na tvári, ktorý sa bude ďalej zrkadliť v tvárach vašich rodinných príbuzných – našich klientov, obyvateľov Alzheimer Home Avalon. Želám si, aby láska a empatia boli vždy na prvom mieste v starostlivosti o nich a pomáhali tak prekonávať úskalia alzheimerovej choroby a vytvárať skutočný domov ľuďom, ktorý nás potrebujú“, dodala v závere pani riaditeľka. Zahral huslista Ondrej a liečebná terapeutka Vierka, ktorí si zaspievali s klientmi Alzheimer Home Avalon i Seniorville, keďže Alzheimer Home Avalon patrí do siete zariadení Seniorville.

Alzheimer Home Avalon stojí na troch pilieroch profesionálnej starostlivosti o klientov – nepretržitá 24 hodinová zdravotná starostlivosťliečebno-terapeutická intervencia, ktorú zabezpečujú liečební terapeuti prostredníctvom rôznych terapeutických prístupov ako canisterapiaergoterapiabiblioterapia, muzikoterapia, validačná terapia a ďalšie. Veľmi dôležitá je socializácia klienta, počas ktorej prebieha aktivizácia klienta, kedy si klient buduje sebavedomie v rámci kolektívu a stimuluje sa jeho vnútorná životná energia a postoj. Terapie prebiehajú niekoľkokrát denne počas ranných komunít, doobedných a poobedných individuálnych a skupinových stretnutí. Nosným východiskom starostlivosti o klienta je spolupráca psychiatra s liečebnými terapeutmi, čím sa zabezpečuje komplexnosť liečby a prístupu ku klientovi. V prípade potrieb klienta je k dispozícii plne vybavená rehabilitačná miestnosť, kde sa cvičí pod dohľadom fyzioterapeuta.

Alzheimer Home Avalon má množstvo vízií a pracuje na inovatívnych projektoch starostlivosti o ľudí s alzheimerovou chorobou a spolupráce s rodinou ako je Alzheimer Kaviareň Avalon – pravidelne organizované stretnutie za účelom vzdelávania a zdielania skúseností v tejto oblasti, či už ide o komunikáciu, starostlivosť alebo prístup. Ďalej je to cielená terapia so špeciálne vycvičenými psami –canisterapia s vynikajúcimi výsledkami a momentálne sa buduje špecializovaná terapeutická sekcia Snoozelen – multisenzorická miestnosť.

Spokojní klienti a ich rodiny s úsmevom na tvári sú dôkazom toho, že dlhé roky práce majú zmysel. Sme tu pre všetkých, ktorí nás potrebujú, či už prostredníctvom Kaviarne Avalon, osobného, telefonického stretnutia– alebo poradne na webe.