- Alzheimer Home Avalon -

Alzheimer Kaviareň Avalon

 

 

Alzheimer  Kaviareň Avalon je miestom stretnutia ľudí, ktorých príbuzní, známi, priatelia trpia Alzheimerovou chorobou. Vytvárame bezpečný priestor na diskusiu a vzdelávanie v tejto oblasti pre širokú verejnosť, odborníkov, ľudí zaoberajúcich sa danou problematikou.

Na stretnutia pozývame odborníkov ako lekárov, psychológov, psychiatrov, teológov a ďalších, prostredníctvom ktorých robíme osvetu v starostlivosti, prístupe a komunikácii s ľuďmi s týmto ochorením.

Počas spoločných stretnutí spájame ľudí s rovnakým problémom, kde si môžu byť navzájom podporou pod vedením prizvaných špecialistov. Snažíme sa podávať pomocnú ruku všetkým, ktorí sa dostávajú do kontaktu s ľuďmi trpiacimi Alzheimerovou chorobou.

 

Alzheimer Kaviareň Avalon organizujeme pre širokú verejnosť buď v Bratislave v sídle spoločnosti Harmónie života, n.o., prevádzkovateľa Alzheimer Home Avalon, alebo priamo v priestoroch Alzheimer Home Avalon v Jablonovom pri Bratislave.

Alzheimer Kaviareň Avalon sa koná každého štvrť roka. Aktuálnu pozvánku nájdete  na www.AlzheimerHome.eu, Facebooku, stránkach našich partnerov ako Slovenská Alzheimerova Spoločnosť, Liga za dušené zdravie a ďalších partnerov ako obecné a mestské úrady, gerontopsychiatrické oddelenia nemocníc, sociálne úrady a ďalšie.

 

Aktivity smerom k rodinám a ľuďom, ktorý potrebujú našu pomocnú ruku rozvíjame prostredníctvom Alzheimer Kaviarne Avalon už štvrtý rok.  Ľudia sa na nás môžu obrátiť aj prostredníctvom internetovej online poradne na stránke www.AlzheimerHome.eu. Ako Info bod Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti zabezpečujeme na distribúciu odborný materiál o Alzheimerovej chorobe.

 

Status kontaktné miesto udeľuje Slovenská Alzheimerova Spoločnosť. Jeho účelom je poskytovať predovšetkým odbornú pomoc pre rodiny, vzdelávanie v danej problematike a poradenstvo. Získanie statusu Kontaktné miesto SAS je možné až po splnení určitých kritérií (zdroj alzheiemer.sk). Alzheimer Home Avalon získava status Kontaktného miesta od 1. 1. 2017.

4. novembra 2017 sa bude konať Alzheimer Kaviareň Avalon, informácie nájdete TU.