- Alzheimer Home Avalon -

Zdravotná starostlivosť

Kvalifikovaný zdravotný a ošetrovateľský personál je garanciou profesionálneho a individuálneho prístupu. Alzheimer centrum Avalon poskytuje zdravotnú starostlivosť  prostredníctvom kontrahovaných lekárov – špecialistov a vlastnej licencovanej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Zabezpečujeme komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Priamo v budove Alzheimer centra Avalon máme k dispozícii plne vybavenú ambulanciu. Klienti sú pod neustálnym dohľadom kvalifikovaného personálu. Zabezpečujeme hlavne:

  • pomoc pri každodenných aktivitách a úkonoch ako je osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie či sprevádzanie na vyšetrenia,
  • denné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach,
  • vizity dvakrát do týždňa pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta,
  • spoluprácu s urológom a USG vyšetrenie v našom zariadení,
  • spoluprácu s gerontopsychiatričkou,
  • objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Bratislave a v Malackách.