- Alzheimer Home Avalon -

Fyzioterapia a rehabilitácia

Zdravotná rehabilitácia je k dispozícii klientom, ktorým fyzioterapeut na základe odporúčania lekára vypracuje individuálny rehabilitačný plán s indikáciou jednotlivých procedúr. Rehabilitačný program zahŕňa:

  • vodoliečbu,
  • elektroliečbu – magnetoterapiu,
  • fototerapiu,
  • tepelnú terapiu,
  • liečebnú telesnú výchovu,
  • masáže a ďalšie druhy procedúr.

Fyzioterapeut pravidelne aktivizuje klientov prostredníctvom ranných rozcvičiek zameraných na zlepšenie jemnej a hrubej motoriky. Pravidelné prechádzky a pobyt na čerstvom vzduchu sú zdrojom dobrej nálady a pohodového psychického stavu klienta.