- Alzheimer Home Avalon -

Režim dňa v Avalone

Režim pravidelných denných aktivít

07:00 – 09:00 Ranná hygiena a raňajky

09:00 – 10:00 Ranná komunita

10:00 – 10:45 Ranná rozcvička/ individuálna terapia

10:45 – 11:00 Desiata

11:00 – 12:00 Hlavná aktivita

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:30 Popoludňajší oddych

14:30 – 16:30 Osobná hygiena

15:30 – 16:00 Olovrant

17:30 – 18:30 Večera

18:30 – 20:00 Večerná hygiena

Po 22:00 Nočný kľud