- Alzheimer Home Avalon -

Ľudia v Avalone

Mgr. Lýdia Alfoldyová

Riaditeľka zariadenia

V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb pracujem 34 rokov. Moja práca mi dáva zmysel venovať sa ľuďom, dobrý pocit zo života, pretože dávam zmysel života druhým a snažím sa vytvárať pre nich domov. „Jediný spôsob, ako robiť prácu, je milovať to, čo robíš.“ slovami Steva Jobsa.

Kontakt: riaditel.svj@seniorville.eu

 

Lucia Máliková

Vedúca prevádzky

Po skončení štúdia Cestovného ruchu v Banskej Bystrici som sa venovala práci v hotelierstve  a v poslednom období aj podnikovému účtovníctvu. Práca v Seniorville Jablonové je pre mňa veľkou  zmenou a novou výzvou .  Verím, že  moje predchádzajúce pracovné skúsenosti mi pomôžu na ceste k novému cieľu. Približovanie sa k vytýčenému cieľu je pre mňa skvelou motiváciou, ktorá ma posúva vpred, aby som na sebe neustále  pracovala a zdokonaľovala sa.

Kontakt: prevadzkar@seniorville.eu

 

Mgr. Zuzana Janská

Vedúca klientského centra

V Harmónii života pracujem od roku 2014. Spolu s tímom terapeutov a pracovníkov recepcie zabezpečujeme komplexný klientsky servis počas celého pobytu klienta ale i pre záujemcov o pobyt v našom zariadení. Verím, že v Harmónii života budem prínosom v budovaní mena zariadenia Seniorville a Alzheimer Home Avalon. Teší ma, že môžem pracovať v kolektíve ľudí, ktorých spoločným cieľom je vytvárať príjemné a láskyplné prostredie pre seniorov, ktorý chcú prežiť dôstojnú starobu v peknom prostredí, v spoločnosti správnych ľudí a duchaplným trávením času.

Kontakt: +421 2 324 10 035, zuzana.janska@seniorville.eu

 

Mgr. Natália Sadloňová

Sociálna pracovníčka

Vyštudovala som sociálnu prácu. Počas môjho štúdia som mala možnosť praxovať v zariadení pre seniorov vo Zvolene, kde som zistila, že seniori sú práve tá cieľová skupina, ktorej sa chcem venovať. Myslím si, že každý senior v zariadení potrebuje cítiť lásku, oporu, chce sa cítiť potrebný a užitočný. Keďže s klientmi v zariadení Seniorville v Jablonovom prichádzam do styku denno-denne, viem, že pre nich znamenám veľmi veľa, preto sa budem snažiť robiť pre nich maximum. Klientom sa venujem individuálne, aj skupinovo. Vediem napríklad literárny klub, krížovkársky klub, taktiež ranné rozcvičky spolu s klientmi. Počas mojej práce sa však budem sústrediť aj na imobilných a ťažšie chorých klientov, ktorí potrebujú rovnakú pozornosť, ako tí aktívnejší.

Kontakt: socialna.svj@seniorville.eu

 

Mgr. Marián Bakay

Terapeut

Som duchovne založený človek a za skutočne dôležité považujem v živote nadčasové hodnoty – konanie dobra a ochotu pomáhať, trpezlivosť a zmysel pre lásku, pravdu a krásu. Práci so seniormi sa venujem od ranej mladosti – najprv ako dobrovoľník v Slovenskej katolíckej charite, neskôr pomocou pri realizácii duchovných aktivít. Po vyštudovaní psychológie som pracoval ako psychológ vo viacerých oblastiach spoločenského života – v školstve, v zdravotníctve a v sociálnej oblasti. Pri práci s klientmi preferujem humanistický prístup s rešpektovaním osobitostí každého klienta. Ako psychológ mám skúsenosti s používaním viacerých odborných prístupov a terapeutických a stimulačných metód pre prácu s klientmi.  V Seniorville sa chcem venovať každému klientovi individuálnou aj skupinovou formou, a tým prispieť k udržaniu a rozvoju potenciálu klientov.

Kontakt: terapeut@seniorville.eu

 

Mgr. Zuzana Košická

Rehabilitačná sestra

Na strednej zdravotnej škole som získala kvalifikáciu ako rehabilitačná pracovníčka a v súčasnosti si dopĺňam vzdelanie na Slovenskej zdravotníckej univerzite , kde externe študujem odbor fyzioterapia, balneológia a liečebná rehabilitácia. Pracovala som na rehabilitačných oddeleniach v dvoch bratislavských nemocniciach. V maximálnej miere využívam prvotriedne vybavenie rehabilitačnej miestnosti v Seniorville a okrem klasických metód, akými sú vodoliečba, elektroliečba, magnetoterapia či parafínové zábaly, sa v rámci liečebného telocviku sústreďujem aj na nácvik sebaobsluhy, sebestačnosti a mobility klienta po náhlych cievnych mozgových príhodách, amputáciách, fraktúrach. V kontakte s klientom sa mi osvedčilo aj využívanie ergoterapie, muzikoterapie a arteterapie.

Kontakt: fyzioterapeut@seniorville.eu