- Alzheimer Home Avalon -

Aktivity

S prihliadnutím na záujmy klientov pravidelne pripravujeme rôzne voľnočasové aktivity, ktoré pomáhajú aktivizovať klientov s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte.