- Alzheimer Home Avalon -

Starostlivosť

Východiskom našej práce sú očakávania klientov a ich príbuzných. Sú pre nás odrazovým mostíkom pre vytvorenie a udržanie dlhodobého vzťahu založeného na dôvere. Chod Alzheimer Home Avalon sme prispôsobili rytmu starších ľudí. Poskytujeme im súkromie, pocit bezpečia, útulné prostredie, nepretržitú zdravotnú i rehabilitačnú starostlivosť, bohatý spoločenský program a v neposlednom rade aj domácu stravu z našej kuchyne. Našou cieľovou skupinou sú seniori a ľudia s indikáciou Alzheimerovej choroby a iných porúch pamäti v ktoromkoľvek štádiu.  Naši klienti sú pod dohľadom zdravotníckeho a opatrovateľského personálu, lekárov, sociálnych pracovníkov, ako aj v neustálom kontakte s terapeutickými pracovníkmi. Náš personál poskytuje profesionálne služby v zdravotnej starostlivosti, terapeutickej starostlivosti, v sociálnejstarostlivosti a z oblasti fyzioterapie a rehabilitácie.