Môj postoj k nám seniorom

Môj postoj k nám seniorom

„Možno mnohí poznajú môj vzťah k Bohu a tým, ktorí nie, by som rada prispela svojou sebareflexiou k pochopeniu mojej viery.

Život sa stane znesiteľným len vtedy, keď sa naučíme niesť iba ťažkosť, ktorá pripadá na dnešok a minulosť odovzdať Bohu. Minulosti dovoľujeme zaťažovať dnešok vždy, keď zachovávame v sebe výčitky a staré chyby.

Samozrejme, nie je to o ľahostajnosti voči zlu, ale o tom, že nemáme nazerať do svojej minulosti. Naopak, dôvera v Boha nám umožní vstupovať do každého nového dňa s odvahou a dôverou prežiť všetko pekné, čo deň prinesie.

Každý deň má dosť svojho trápenia a preto treba vždy urobiť to, čo človek urobiť má a pokiaľ ide o vonkajšie vplyvy, treba sa chrániť pred pohnútkami nedôvery voči Bohu.
My, seniori, si musíme vo svojom vnútri vytvárať pokoj a rozširovať ho aj na druhých, lebo čím viac bude pokoja v nás, tým viac ho bude aj vo svete“.

Viera Baumanová, klientka zariadenia