Športujú – Super-starčekovia

Športujú – Super-starčekovia

„Do toho ! Do toho ! Do toho ! „, zneli výkriky so smiechom miešané, radostné žiarivé oči. Zobudili sme sa vo štvrtok na pekný deň. Kde? No predsa v Seniorville Jablonové. Naše vedenie nám pripravilo ozajstné prekvapenie. Hostia dôchodcovia aj so starostami otvorili pred nami aj vonkajší svet. Avalon a Seniorville s láskou športovali spolu. Môj tím pomenovala Marienka, na tím „Láska“, športové disciplíny sme zvládli hravo!
Tešili sa s nami p. riaditeľ Hantabál, p.riaditeľka Morgensternová a celý kolektív. Preteky na mechanických vozíkoch medzi prekážkami sme ukončili nadštandardným výsledkom, že pani Borku na elektrickom vozíku predbehla Mgr. Julka Harmanová s mechanickým vozíkom.
Super pekný deň ukončili sme poobede pri kávičke s koláčikom. Ďakujeme pekne.

Barbora Gírethová, klientka zariadenia