Alzheimer centrum Avalon otvorené

News

Podpora dielní Seniorville a Avalon

Východiskom našej práce v ZSS Seniorville a Alzheimer centre Avalon sú očakávania klientov a ich príbuzných. Sú pre nás odrazovým mostíkom pre vytvorenie a udržanie dlhodobého vzťahu založeného na ... Viac

Poďakovanie za podporu z Nadácie Memory

21.11.2014 Týmto by sme radi poďakovali Nadácii Memory za poskytnutie podpory vo výške 120 € pre pracovníka ZSS Seniorville na vzdelávací kurz "Klienti s Alzheimerovou chorobou v sociálnych službách". Kur... Viac

Môj postoj k nám seniorom

Možno mnohí poznajú môj vzťah k Bohu a tým, ktorí nie, by som rada prispela svojou sebareflexiou k pochopeniu mojej viery.             Život sa stane znesiteľným len vtedy, keď sa naučíme niesť iba... Viacjablonove Jabloňové 2
D.S.S. Domov pre seniorov banner-alzheimercentrum ADOS
 
About us

Seniorville is a chain of private senior establishments that brings a higher standard of social services to Slovakia. It offers pension age people from Slovakia and from abroad as well good-quality social and health care provided by professional personnel that takes into consideration their personal needs and requirements. Since we have a higher number of qualified employees to one client we are able to offer a matchless service.

The aim of Seniorville is to guarantee a dignified and pleasant old age to each and every of its resindents and to provide them with the essential feeling of safety and family atmosphere.  

 
Partners of the site

Seniorville a jeho zamestnanci sú zapojení do medzinárodného projektu EÚ "HEPPY", ktorého cieľom je vytvorenie nových tréningových a vzdelávacích materiálov zameraných na naratívny a holistický prístup ku klientom domovov sociálnych služieb ako pracovníkov, ktorí pracujú ako domáci opatrovatelia.

         Bratislavská mestská karta              

starobanaruby    seniorhelp     ProCare - moderná poliklinika     logo-heppy