Slovenčina

Zdravotné služby

„Kvalifikovaný zdravotný a ošetrovateľský personál je garanciou profesionálneho a individuálneho prístupu.“ Zdravotnú starostlivosť poskytuje ZSS Seniorville Trenčín prostredníctvom kontrahovaných lekárov. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Personál samozrejme poskytuje pomoc pri každodenných aktivitách/úkonoch ako osobná

Čítať viac

Užitočné informácie

Všetky potrebné informácie týkajúce sa starnutia a pobytu v našom zariadení z pohľadu slovenskej legislatívy nájdete tu.

Čítať viac

Podpora

Zariadenie Seniorville je neziskový projekt organizácie Harmónia života. Aby sme mohli aj naďalej rozvíjať naše služby potrebujeme Vašu podporu.

Čítať viac

Donori

   10. Výročie Seniorville podporili:          Reštaurácia u Melónka, Jablonové Zuzana Košická – CENTRUM ZDRAVIA pani Zdenka Palková pani Katarína Bezáková pani Petra Noskaiová – koncert starej hudby so sólistkou slečna Monika Krajčíková – dog dancing folklórny súbor

Čítať viac

Individuálni darcovia

Týmto by sme chceli srdečne poďakovať ľudom, ktorí prispeli na zlepšenie života v našom zariadení, či už materiálnymi alebo finančnými darmi.    

Čítať viac

Podporte nás

Podporiť nás môžete prostredníctvom: Peňažného darcovstva – prostredníctvom bankového účtu: SK84 0200 0000 0026 6559 0251  Zakúpením výrobkov našich klientov – v priestoroch recepcie nášho zariadenia môžete nájsť produkty klientov, ktoré vyrobili v rámci ergoterapie. Materiálneho darcovstva – výzvy budeme priebežne uverejňovať na

Čítať viac

Služby

V našom zariadení Vám vieme poskytnúť bezkonkurenčné služby. Vďaka dlhoročným skúsenostiam Vám garantujeme odborný a profesionálny prístup.

Čítať viac

Postup prijatia do zariadenia

Žiadosť o umiestnenie Vyjadrenie lekara o zdravotnom stave žiadateľa, resp. lekárska správa nie staršia ako 3 mesiace Výmer o dôchodku Pri každom záujemcovi sa snažíme o maximálnu ústretovosť a individuálne prispôsobenie sa jeho situácii. Akonáhle zhodnotí náš personál Váš zdravotný stav, môžete do

Čítať viac

Publicita

Priblížte si atmosféru nášho zariadenia prostredníctvom foto a video galérie. Pozrite si naše aktivity a prečítajte novinky v Infolettri.

Čítať viac

Starnutie

Starý nemusí mladým závidieť ich možnosti, ktoré majú pred sebou, skôr sa má tešiť zo skutočnosti svojej minulosti – z vytvorených diel, zo skutočnosti milovanej lásky a pretrpených útrap. (V.E.Frankl)

Čítať viac