- Seniorville Trenčín -

Režim dňa

Každý deň je iný, ale má aj svoj pevný režim. Účasť na aktivitách, ktoré zariadenie organizuje, je dobrovoľná. Návštevy klientov v zariadení sú neobmedzené.

08:00 – 08:30 Raňajky

08:30 – 10:00 Individuálny program, oddych

10:00 Rehabilitácia, ergoterapia, muzikoterapia, pamäťové cvičenia, prednášky, výlety, vychádzky do okolia atď.

10:00 – 10:30 Desiata

12:00 – 12:30 Obed

12:30 – 15:00 Poobedňajšia siesta

15:00 Spoločné i individuálne aktivity

15:30 – 16:00 Olovrant

17:00 – 18:00 Večera

od 19:00 Správy, čítanie tlače, sledovanie televízie