- Seniorville Trenčín -

Zdravotné služby

„Kvalifikovaný zdravotný a ošetrovateľský personál je garanciou profesionálneho a individuálneho prístupu.“

Zdravotnú starostlivosť poskytuje ZSS Seniorville Trenčín prostredníctvom kontrahovaných lekárov. Ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Personál samozrejme poskytuje pomoc pri každodenných aktivitách/úkonoch ako osobná toaleta, obliekanie, kŕmenie, podávanie liekov, vysádzanie do kresla, polohovanie či sprevádzanie na vyšetrenia.

Seniorville Trenčín zabezpečuje:

  • nepretržitú zdravotnú starostlivosť
  • denné meranie a sledovanie základných životných funkcií (krvný tlak, pulz, telesná teplota, glykémia), podávanie liekov a infúzií, sledovanie bilancie
    tekutín, polohovanie, ošetrenie rán a dekubitov, preväzy, zabezpečenie hygieny a pomoc pri každodenných činnostiach
  • vizity 1x do týždňa pod vedením všeobecného lekára pre dospelých v ambulancii alebo priamo na izbe klienta
  • spoluprácu s urológom a USG vyšetrenie v našom zariadení
  • objednávanie a prevoz klientov na odborné vyšetrenia v Trenčíne