- Seniorville Trenčín -

Dobrovoľníci

Dobrovoľníkov potrebujeme najmä pri organizovaní a realizácii kultúrnych a športových aktivít pre klientov, pri revitalizácií prostredia v našom zariadení.

Vďaka dobrovoľníkom sa nám darí zlepšovať prostredie v ktorom žijú naši klienti a zvyšovať kvalitu ich stráveného času v zariadení .