- Seniorville Trenčín -

Aktivity v zariadení

V pracovných dňoch  majú klienti na výber veľké množstvo  aktivít. Pri ich zostavovaní dbáme na záujmy a podnety klientov. Je to čas pre všetkých, určený na vzájomné obohatenie sa, relaxáciu a spoznávanie. Zároveň tieto činnosti  saturujú  sociálne potreby. Klienti si podľa individuálnej potreby a vlastného želania volia druh odpočinkovej aktivity. Po ich skončení odchádzajú s úsmevom na tvári.

 

Pravidelné aktivity

Pohybové a psychomotorické aktivity

Primárny význam pohybovej aktivity  pre človeka je známy už z obdobia staroveku. Nekomplikované pohybové činnosti, ktoré nemusia prinášať vrcholové výkony ani rekordy, ale podieľajú sa predovšetkým na zdravom životnom štýle. Pohybové cvičenia sú zamerané na koordináciu pohybov a obratnosť. Pri týchto aktivitách sa snažíme klientom poskytnúť priestor pre oddych. Využívame pri nich pohybové hry ako napr. kolky a kriket. Uskutočňujú sa v nádhernom parku a v prípade nepriaznivého počasia vo vnútri kaštieľa. Prebiehajú každý pondelok a klienti javia o ne veľký záujem. Ak máte športového ducha, ste na správnom mieste.

Tréningy pamäte a kognitívne tréningy

Hlavnou úlohou tréningov pamäte je posilňovanie pamäti. Prebiehajú skupinovou formou, v prípade záujmu individuálne. Klienti sú rozdelení do skupín podľa závažnosti pamäťových problémov. Táto aktivita má aj preventívny charakter, pretože vedie k minimalizovaniu depresívnych nálad a osamelosti. Veľakrát pri jeho realizovaní vznikne zaujímavá diskusia na rôzne témy. Do tréningu pamäte patria napr. lúštenie krížoviek, hranie pexesa a iné. Pri kognitívnom tréningu sa zameriavame na viaceré kognitívne funkcie. Pomocou jednoduchých logopedických cvičení stimulujeme reč a podobne. Tieto tréningy  v  Seniorville majú veľký úspech a uskutočňujú sa každý utorok. Ak si chcete precvičiť mozgové závity, neváhajte a pridajte sa k nám.

Kino

Pozitívne ohlasy má aktivita s názvom Kino, ktorá sa uskutočňuje každú druhú stredu. Klientom sú premietané filmy z ich mladosti, súčasné ale i dokumentárne. Po skončení filmu klienti zvyknú na izbách rozberať dej.

Literárny klub

Tradičnou aktivitou je  literárny klub. Stretávame sa každú druhú stredu o 15.00 hodine. Pri káve si  čítame a následne rozoberáme literárne diela z našej knižnice. Niekedy nás kopne múza a zrazu sú z nás spisovatelia poviedok, rozprávok a básni.  Ak aj Vy máte oči upreté neustále do kníh a predstavivosť Vám pracuje naplno, ste medzi nami srdečne vítaný.

Šikovné ruky

Najobľúbenejšia aktivita, ktorú má na starosti tvorivá sociálna pracovníčka plná originálnych nápadov. Prostredníctvom tejto činnosti klienti rehabilitujú jemnú motoriku. Využívame všetky možné  a dostupné techniky ako maľovanie, modelovanie z hliny, strihanie látky a podobne. Pri tvorbe klienti zabúdajú na problémy a choroby, uvoľňujú sa, vznikajú rozličné debaty, zaspomínajú na staré časy.   Fantázii sa medze nekladú a preto vzniká množstvo originálnych diel, ktoré sa vystavujú v interiéri kaštieľa. Ak Vám je blízke výtvarné umenie, príďte medzi nás. Šikovné ruky sa konajú vždy vo štvrtok o 15:00 hodine.

Duchovné okienko

Každý druhý piatok sa uskutočňuje Duchovné okienko ekumenického charakteru. Duchovná podpora má nezastupiteľný význam pre seniora. Klienti prostredníctvom tejto aktivity hľadajú zmysel života. Saturovanie spirituálnych potrieb sa uskutočňuje skupinovo a individuálne.

Muzikoterapia

Nadarmo sa nehovorí, že hudba je liek. Muzikoterapia pohladí dušu a rozohreje srdce. Táto terapia priaznivo pôsobí i na pľúca. Pri tejto aktivite vznikajú príjemné posedenia pri speve a tanci.

Nepravidelné aktivity

Ergoterapia

Pomocou ergoterapie pripomíname klientom domov. Klienti sa radi zapájajú do pečenia koláčov, roznášania desiaty, hrabania sena a iných činností. Vďaka práci v skupine si klienti uvedomujú, že sú pre nás užitoční a potrební, že ich práca má význam. Nemajú potom čas myslieť na choroby,  samotu a tak ľahšie prekonávajú depresívne nálady.

Výlety

V prípade priaznivého počasia organizujeme výlety do blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Eventuálne navštevujeme výstavy rôzneho druhu.

Kultúrne podujatia

V rámci zariadenia mávame v ponuke  aj kultúrne vystúpenia. Pravidelne nás chodia navštíviť deti z materskej školy s programom.  Taktiež mávame divadelné vystúpenia, koncerty vážnej hudby a podobne.  Raz za mesiac sa usporiada  beseda s významným hosťom.  Na sv. Mikuláša chodí nás pozrieť čert, anjel a Mikuláš. Nezabúdame ani na narodeniny klientov a raz mesačne organizujeme spoločnú oslavu na počesť oslávencov.