- Seniorville Trenčín -

Starnutie

Starý nemusí mladým závidieť ich možnosti, ktoré majú pred sebou, skôr sa má tešiť zo skutočnosti svojej minulosti – z vytvorených diel, zo skutočnosti milovanej lásky a pretrpených útrap. (V.E.Frankl)