- Alzheimer Home Avalon -

Alzheimerova choroba je degeneratívne ochorenie mozgu, ktoré je sprevádzané postupným úpadkom pamäti, myslenia, chápania, reči, schopnosti učiť sa, úsudku a plánovania. Príznaky ochorenia začínajú výpadkami krátkodobej pamäte, dezorientáciou a inými mentálnymi poruchami, ktoré postupne môžu viesť až k strate kontroly nad telesnými funkciami.

V tomto štádiu ochorenia je nutné zabezpečiť príjemné a bezpečné prostredie, komplexnú celodennú starostlivosť akou je poskytovanie pomoci pri sebaobslužných úkonoch a pravidelný lekársky dohľad. Alzheimer Home Avalon je bezpečným prístavom pre ľudí, ktorí hľadajú odbornú pomoc a starostlivosť pre svojich blízkych.