- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Dobrovoľníci

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli a venovali svoj čas zlepšeniu prostredia a služieb v našom zariadení.

Dobrovoľníkov potrebujeme najmä pri organizovaní a realizácii kultúrnych a športových aktivít pre klientov, pri revitalizácií prostredia v našom zariadení.

Vďaka dobrovoľníkom sa nám darí zlepšovať prostredie v ktorom žijú naši klienti a zvyšovať kvalitu ich stráveného času v zariadení .

Sledujte nás aj na facebooku kde budeme tiež predbežne zverejňovať výzvy na dobrovoľnícke pôsobenie: https://www.facebook.com/Seniorville