- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Poďakovania

Ďakujeme klientom, rodinám a našim partnerom za prejavenú dôveru a vďaku.

 

 • Poďakovanie od rodiny Ďurivovej.

Ďakujeme celému personálu Seniorville za obetavú starostlivosť a dôstojný odchod na večnosť našej maminky Márie Slezákovej. Skončila sa jej pozemská púť, ale navždy zostane v našich srdciach. Ďakujeme za všetko. S úctou jej dcéra Mária Ďurivová s rodinou.

 

 • Poďakovanie od rodiny Ambrusovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pani Snopekovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pána Kudeja.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pani Majtánovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od rodiny Bielekovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od rodiny Jaklovskej celému Seniorville.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie pre pracovníkov Seniorville v Jablonovom od rodiny.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a Centra Memory za najlepšiu a najprínosnejšiu prezentáciu a workshop na Medzinárodnej konferencii “Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby” konanej v dňoch 22.-23.9.2016 v Bratislave.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie a odpoveď Centru Memory, n.o. za spoluprácu v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od našich klientov – p. Časnochovej a p. Bachratej

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie kolektívu Seniorville od p. Pročka

Čítajte viac…

 

 • Blahoželanie a poďakovanie členov Jednoty dôchodcov k 10. výročiu Seniorville

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od nášho klienta p. Ing. Kováčika, DrSc.

Čítajte viac…