- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Poďakovania

Ďakujeme klientom, rodinám a našim partnerom za prejavenú dôveru a vďaku.

 

 • Poďakovanie od rodiny Littvovej.

Chcela by som sa týmto vám všetkým poďakovať za starostlivosť, ktorú ste mu všetci poskytovali po dobu jeho pobytu v Seniorville. Po smrti otca som nedokázala prísť a osobne vám poďakovať, takže volím aspoň túto formu a ďakujem za to, že ste mu umožnili dôstojne prežitie posledných chvíľ jeho života. Prajem vám všetko najlepšie, veľa úspechov v súkromnom a aj pracovnom živote.

 

 • Poďakovanie od rodiny Janáčovej.

Ďakujem Vám za všetku opateru, starostlivosť, ľudskosť, pochopenie a predovšetkým veľkú pohotovosť, s ktorou ste sa po celý čas pobytu mojej matky vo Vašom príjemnom prostredí zariadenia s krásnou záhradou na odpočinok aj pre rod. príslušníkov nadmieru podieľali!

 

 • Poďakovanie od rodiny Havrilovej.

Ďakujem a ďakujem aj za celú rodinu, že ste vo Vašom zariadení uľahčili maminke posledné chvíle života. Prosím odovzdajte naše poďakovanie pani riaditeľke a celému kolektívu pracovníkov.

 

 • Poďakovanie od rodiny Štefkovej.

V sobotu sme sa rozlúčili s našim milovaným otcom Rudolfom Pírom. Dovoľte, aby som Vám v mene celej našej rodiny poďakovala, síce za krátku, ale o to náročnejšiu starostlivosť o nášho otca. Osobitne sa chceme poďakovať Vašim zamestnancom, ktorí mu v posledných dňoch života prejavili ľudský a ústretový prístup. S úctou Mária Štefková s rodinou.

 

 • Poďakovanie od rodiny Sršňovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od rodiny Ďurivovej.

Ďakujeme celému personálu Seniorville za obetavú starostlivosť a dôstojný odchod na večnosť našej maminky Márie Slezákovej. Skončila sa jej pozemská púť, ale navždy zostane v našich srdciach. Ďakujeme za všetko. S úctou jej dcéra Mária Ďurivová s rodinou.

 

 • Poďakovanie od rodiny Ambrusovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pani Snopekovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pána Kudeja.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od pani Majtánovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od rodiny Bielekovej.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od rodiny Jaklovskej celému Seniorville.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie pre pracovníkov Seniorville v Jablonovom od rodiny.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a Centra Memory za najlepšiu a najprínosnejšiu prezentáciu a workshop na Medzinárodnej konferencii “Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby” konanej v dňoch 22.-23.9.2016 v Bratislave.

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie a odpoveď Centru Memory, n.o. za spoluprácu v starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od našich klientov – p. Časnochovej a p. Bachratej

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie kolektívu Seniorville od p. Pročka

Čítajte viac…

 

 • Blahoželanie a poďakovanie členov Jednoty dôchodcov k 10. výročiu Seniorville

Čítajte viac…

 

 • Poďakovanie od nášho klienta p. Ing. Kováčika, DrSc.

Čítajte viac…