- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Doplnkové služby

Klientovi sa poskytujú na objednávku i doplnkové služby:

  • telefónne,
  • dopravné,
  • kadernícke,
  • kozmetické,
  • iné wellness služby,
  • ubytovacie pre rodinných príslušníkov,
  • lekárske vyšetrenia a odbery pred nástupom do zariadenia,

ktoré sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

 

Patria sem i doplatky za lieky, liečivá, alebo zdravotnícke pomôcky na objednávku.