- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Podporte nás

Seniorville Jablonové je neziskový projekt, ktorý zastrešuje Harmónia života, n.o. Aby sme vedeli udržať vysoký štandard poskytovaných služieb a mohli rozvíjať naše dlhoročné odborné skúsenosti, potrebujeme Vašu podporu . Vaša finančná pomoc zlepší podmienky seniorov v našom zariadení. Na tomto mieste budeme vyhlasovať konkrétne výzvy na potrebné vybavenie. Za Vašu pomoc Vám srdečne ďakujeme.

Podporiť nás môžete prostredníctvom:

  1. Peňažného darcovstva – prostredníctvom bankového účtu: SK84 0200 0000 0026 6559 0251 
  1. Zakúpením výrobkov našich klientov – v priestoroch recepcie nášho zariadenia môžete nájsť produkty klientov, ktoré vyrobili v rámci ergoterapie.
  1. Materiálneho darcovstva – výzvy budeme priebežne uverejňovať na našej webovej a facebookovej stránke a priamo na nástenke v zariadení.

 

  1. Poukázaním 2% z Vašich daní na našu neziskovú organizáciu – 2% z Vašich daní nám pomôže udržať vysokú kvalitu služieb a odbornosť personálu, aby mali naši klienti zabezpečenú maximálnu starostlivosť.
    Budeme vďační, ak sa rozhodnete venovať svoje 2% z príjmu za rok 2020 a pomôžete nám napĺňať naše poslanie – inovatívne prístupy a rozvoj starostlivosti o seniorov a ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými poruchami pamäte.
    Údaje o prijímateľovi: Harmónia života n.o., Palisády 33, 811 06 Bratislava, IČO: 379 241 68Informácie ako poukázať 2% z daní nájdete na:

          Tlačivo na darovanie 2% z daní na stiahnutie      http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

  1. Bezplatnou reklamnou plochou na webstránke alebo v printových médiách – priestor na reklamnú plochu nám pomôže pri informovaní širokej verejnosti o našom zariadení a o vysokom štandarde služieb, ktoré poskytujeme.
  1. Staňte sa fanúšikom našej Facebook stránky Seniorville (https://www.facebook.com/Seniorville?fref=ts) – staňte sa našimi fanúšikmi a sledujte dianie v našom zariadení

Aktuálna výzva:

Vážení  rodinní príbuzní, priatelia a podporovatelia,

chceme sa s Vami podeliť o našu snahu pri obnove a rozšírení pracovných pomôcok, materiálu a prostriedkov potrebných na aktivity pre obyvateľov zariadenia.

Záhrada a zeleň sú životodárnym budičom nás všetkých. Radi tu trávime čas s obyvateľmi zariadenia, či už v rámci rôznych kultúrnych a športových podujatí alebo čas strávený skrášľovaním a údržby záhrady. Aby sme mohli častejšie a rôznorodejšie tráviť čas v záhrade, radi by sme zabezpečili vlastnú kotlinu na varenie guláša či kapustnice, drevené kolky na športové vyžitie, akordeón na hranie pri spoločnej zábave a guľatinu na vytvorenie vyvýšenej úžitkovej záhrady.

Ak by Vás z toho čokoľvek oslovilo, budeme Vám veľmi vďační za akúkoľvek pomoc, či už v podobe finančných príspevkov alebo hmotných darov.

Za Vašu podporu Vám dopredu nesmierne ďakujeme.