- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Individuálni darcovia

Týmto by sme chceli srdečne poďakovať ľudom, ktorí prispeli na zlepšenie života v našom zariadení, či už materiálnymi alebo finančnými darmi.