- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Krízový plán COVID-19

Smernica

Zabezpečenie ochrany klientov a personálu počas pandémie COVID- 19

 

 

 

Smernica

 

S 07-06 Postup k riešeniu udalosti výskytu Koronavírusu

F 07-44 Záznam o preventívnych opatreniach proti šíreniu Koronavírusu