- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Aktivity v zariadení

S prihliadnutím na záujmy klientov pravidelne pripravujeme rôzne voľnočasové aktivity. Je to priestor pre všetkých klientov na vzájomne spoznávanie sa, vymieňanie si skúseností a zážitkov.

Pravidelné činnosti:

Krížovkársky krúžok

Potrebu rozširovať si vedomosti, udržiavať si prehľad a rozvíjať myslenie sme spojili a otvorili sme krížovkársky krúžok. Tento krúžok sa stretol s veľkým ohlasom. Možnosť stretávať sa, trénovať hlavičku alebo len tak sa neformálne porozprávať môžu klienti pri riešení krížoviek a osemsmeroviek každý pondelok v poobedňajších hodinách.

Literárny klub

Podobne ako krížovkársky krúžok, sme od jari pripravili pre našich klientov aj literárny klub. Stretávame sa každú stredu poobede, aby sme si prečítali a rozobrali literárne diela, ktoré sú nám blízke. Počas krúžku máme možnosť vypočuť si aj autorské básne, ktoré píšu naši klienti. Radi sa s Vami o niektoré podelíme v blízkej budúcnosti. Budete sami prekvapení!

Dielnička

Pod vedením sociálnej pracovníčky, ktorá má umeleckého ducha a nadanie, naši klienti začali tvoriť malé umelecké diela v dielničke. Skúsili si kresbu, maľbu, modelovanie z hliny, na pláne je kresba na sklo, práca s látkou a ďaleko viac. Stretávajú sa každú stredu v poobedných hodinách. Plánujeme aj výstavu, na ktorú ste už teraz pozvaní!

Posedenie pri koláči a čaji alebo káve

Chceme sa s našimi klientami čo najviac stretávať, rozprávať a počúvať ich skúsenosti. Preto sme prišli s nápadom spríjemniť si stretnutia koláčikom a pri čaji alebo kávičke sa lepšie spoznať a nezáväzne sa porozprávať. Myšlienka sa veľmi zapáčila, a vznikla tak tradícia príjemných posedení, pri ktorých sa prebrá nespočetné množstvo tém a zážitkov.

Červené nosy

Naše zariadenie pravidelne navštevujú zdravotní klauni z organizácie Červené nosy (http://cervenynos.sk/), ktorí rozveseľujú našich obyvateľov v rámci programu „Liečba humorom pre skôr narodených“. Ich pôsobenie v našom zariadení oživuje komunikáciu v zariadení pomocou humoru, zlepšuje pozitívne nastavenie klientov a v neposlednom rade sa snažia svojimi aktivitami aj o systematický tréning pamäte.

Nepravidelné stretnutia a aktivity:

Športové hry

Je všeobecne známe, že fyzická aktivita výrazne ovplyvňuje ľudskú psychiku a preto je dôležité športovať v každom veku. Kolektívny šport navyše podporuje tímového ducha a spája ľudí. Uvedomujeme si to aj my v Seniorville a preto pravidelne organizujeme Športové hry pre seniorvo, na ktorých sa zúčastňujú okrem našich klientov aj seniori z blízkeho a vzdialenejšieho okolia.

Mikuláš v Seniorville

Každým rokom k nám zavíta Mikuláš spolu s svojimi pomocníkmi, aby potešili a obdarovali našich obyvateľov.

Vianočné posedenie

Spoločenská miestnosť je nádherne vyzdobená, všade vládne pokoj a príjemná atmosféra. Zavítali k nám opäť Vianoce. Všetci sú decentne oblečení a tešia sa na spoločnú štedrú večeru, ktorá sa v našom zariadení začínala po sv. omši konajúcej sa v kaplnke. Medzi Druhým sviatkom vianočným a Troma kráľmi prichádzjú medzi nás malí koledníci, aby nám popriali ešte pekný zvyšok vianočných sviatkov a šťastný vstup do nového roka.