- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Cena

Základná cena sa pohybuje od 46 EUR na 1 deň s ohľadom na príspevok od štátu. Pokiaľ záujemca o pobyt v našom zariadení   nemá vybavený príspevok, je možné ho prijať ako samoplatcu, kde si hradí celé náklady na pobyt vo svojej réžii. Cena za pobyt v zariadení sa odvíja od viacerých faktorov akými sú zdravotný stav klienta, komfort na izbe, atď.

Viac informácií o tom ako postupovať pri žiadosti o štátny príspevok na pobyt v našom zariadení nájdete v sekcii Užitočné informácie.