- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Podpora

Bez finančnej a materiálnej podpory zo strany štátu, individuálnych a firemných darcov by naše zariadenie nemohlo fungovať. Za podporu zariadenia Seniorville Jablonové srdečne ďakujeme!

Zariadenie Seniorville je neziskový projekt organizácie Harmónia života. Aby sme mohli aj naďalej rozvíjať naše služby potrebujeme Vašu podporu.