- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Sociálne služby

Obslužné činnosti

 

Ubytovanie

Domov nám poskytuje pocit bezpečia, komfortu, je pre nás útočiskom a miestom, kde sa cítime príjemne. ZSS Seniorville Jablonové poskytuje svojim klientom moderné ubytovanie s rodinnou atmosférou vo veľkoryso riešenej bezbariérovej budove s celkovou kapacitou 79 lôžok v členení:

 • 25 jednolôžkových izieb
 • 2 manželské apartmány
 • 22 dvojlôžkových izieb
 • a2 trojlôžkové izby.

 

Ubytovanie je prispôsobené požiadavkám a zdravotnému stavu klientov. ZSS Seniorville Jablonové zabezpečuje komplexné služby pre:

 • samostatných, vitálnych seniorov v „Zariadení pre seniorov“
 • čiastočne alebo úplne imobilných klientov v „Domove sociálnych služieb“

Izby sú zariadené príjemne a útulne s ohľadom na súkromie klienta. Medzi štandardné vybavenie izieb patrí:

 • vlastné sociálne zariadenie s toaletou, bezbariérovým sprchovým kútom príp. vaňou, umývadlom a zrkadlom (s výnimkou izieb určených pre úplne imobilných klientov),
 • nábytkové vybavenie izby – mechanicky polohovacia posteľ, kvalitný zdravotný matrac, pri vážnom zdravotnom stave antidekubitný matrac zabezpečený certifikátom kvality), šatníková skriňa, písací stolík, nočný stolík, kreslo, odkladacia polica na potraviny, alebo porcelán,
 • nábytkové vybavenie predsiene – vešiaková stena so zrkadlom a odkladacím priestorom, skrinka na topánky,
 • technické vybavenie izby – televízor s káblovou televíziou a rádiom,  chladnička, telefón s vlastnou klapkou,  internetové pripojenie,
 • nemocničný informačný systém slúžiaci na privolanie odborného personálu v prípade potreby klienta, aktívny celých 24 hodín,
 • posteľné prádlo, uteráky a osušky,
 • terasa resp. balkón (s výnimkou izieb pre úplne imobilných klientov a klientov v Špecializovanom zariadení, pre ktorých je k dispozícii veľká záhrada).

 

Pre úplne imobilných klientov sú k dispozícii veľké bezbariérové asistované kúpeľne, kde  sa hygiena vykonáva komfortne a dôstojne za pomoci zdravotníckych pomôcok a asistencie opatrovateliek.

Pri architektonickom riešení interiéru aj exteriéru budovy bol zvláštny dôraz kladený na hranicu medzi patričnou mierou súkromia a možnosťami potrebného kontaktu s okolím. Súčasťou moderného komplexu sú spoločné priestory:

 • veľká multifunkčná spoločenská miestnosť – je srdcom zariadenia. Svojim vybavením zabezpečuje klientom príjemné chvíle strávené pri spoločných aktivitách a organizovaných podujatiach ako i chvíle strávené so svojimi blízkymi. Umožňuje klientovi vychutnať si dobrú knihu, či počúvať obľúbenú hudbu alebo len tak popíjať horúci čaj pred krbom. K vybaveniu spoločenskej miestnosti patrí veľkoplošná televízna obrazovka, DVD prehrávač, krb, stoly, stoličky, barový pult za účelom varenia kávy, čaju a prípravy malých občerstvení. Je tu umiestnená knižnica s množstvom literatúry, PC s pripojením na internet voľne prístupný všetkým klientom a zároveň slúžiaci aj ako výukový počítač pre začiatočníkov.
 • dielňa na záujmovú činnosť – poskytuje dostatok priestoru a času na  realizáciu a rozvoj zručností klientov a ich aktívnu tvorbu.  Prebiehajú tu aktivity a terapie, organizované sociálnou sestrou a terapeutom zariadenia, prostredníctvom ktorých si klienti zlepšujú svoju jemnú motoriku a celkové kognitívne funkcie. Sú zdrojom radosti zo sebarealizácie klienta, pocitu šťastia a naplnenia. Z prác a výrobkov klientov sa príležitostne organizujú výstavy. Výbavu dielne tvoria stoly, stoličky, výstavné police a pulty, pletací stolík, nábytok na úschovu pomôcok k terapeutickým a záujmovým činnostiam.
 • kaderníctvo, manikúra, pedikúra – salón krásy, kde si klient  môže objednať kadernícke služby alebo kozmetickú manikúru či pedikúru. Tieto služby poskytujeme ako doplnkové, na objednávku podľa požiadaviek klientov.
 • jedáleň s výdajňou stravy – útulne zariadená jedáleň, kde sa klienti pravidelne stretávajú počas dňa pri raňajkách, desiate, obede, olovrante i večeri.
 • kaplnka – neodmysliteľná súčasť zariadenia, ktorú klienti využívajú  na duševný odpočinok a načerpanie životnej energie. Je vysvätená k bohoslužbám a duchovným potrebám klientov. Bohoslužby sú celebrované  každú sobotu o 17.00 hod. kňazom miestneho kostola.

Klienti majú plne k dispozícii i celý exteriér areálu. Do veľkej záhrady sa pohodlne dostanú zo všetkých spoločných priestorov zariadenia. Záhrada poskytuje klientom oázu pokoja a zelene s množstvom sadových úprav, oddych na lavičkách na slniečku i v tieni stromov alebo altánku. Príjemné prostredie dotvára malé jazierko s fontánkou. Záhrada sa využíva i na rôzne spoločenské, kultúrne i hudobné  podujatia, grilovanie, športové hry a podobne.

 

Stravovanie

Prípravu stravy zabezpečujeme vo vlastnej profesionálnej kuchyni. Jedálny lístok je zostavený pestro a výživne, zodpovedá zdravotnému  stavu klientov. Schvaľuje sa na mesačnej báze vedúcou jedálne, vrchnou sestrou a riaditeľom. Na tvorbe jedálneho lístka sa podieľajú aj samotní klienti.

Strava sa podáva 5-krát denne, diabetikom 6-krát denne.

Počas celého dňa je zachovaný pitný režim formou voľne prístupných tekutín, malinoviek, pitnej vody a čaju.

Mobilní  klienti stolujú  v jedálni zariadenia s obsluhou. Imobilným klientom sa podáva jedlo na izbách, v prípade potreby za asistencie personálu. Klientom v ťažkom zdravotnom stave a pri ťažkej malnutrícii je strava doplňovaná o nutridrinky. Čiastočne imobilní klienti stolujú podľa momentálneho zdravotného stavu buď v jedálni zariadenia alebo na izbe.

 

Ostatné obslužné činnosti

Upratovanie

Režim upratovania v ZSS Seniorville:

 • izby – umývanie podlahy a sanity 1-krát denne príp. podľa potreby
 • izby – utieranie prachu 2-krát týždenne
 • výmena posteľného prádla 1-krát týždenne príp. podľa potreby
 • dezinfekcia kľučiek, postelí, sanity v kúpeľniach 1-krát týždenne a podľa potreby priebežne
 • umývanie chladničiek 1-krát týždenne
 • celkové upratovanie spoločných priestorov každých 12 hodín
Pranie

Osobné šatstvo klientov ako aj posteľnú bielizeň perieme podľa potreby klientov vo vlastnej práčovni, ktorú je zariadená profesionálnym technickým vybavením.

Údržba šatstva a bielizne

Bežnú údržbu šatstva a bielizne (oprava, šitie a pod.) zabezpečujeme vo vlastnej réžii podľa potreby našich klientov.

Žehlenie

Zabezpečujeme vo vlastnej réžii podľa potreby.

Odborné činnosti

 

Základné sociálne poradenstvo   

Základné sociálne poradenstvo vykonáva sociálny pracovník ZSS Seniorville pri nástupe klienta do zariadenia ako aj počas jeho pobytu v zariadení. Sociálny pracovník je s klientom a jeho rodinou pri nástupe do zariadenia  v úzkom kontakte, nakoľko pre ďalší spokojný a plnohodnotný pobyt klienta v zariadení je kľúčové dozvedieť sa čo najviac o jeho zázemí, rodine, partnerovi, deťoch, záľubách, motivácii a pod., na základe čoho potom vypracuje podrobnú „sociálnu anamnézu klienta“. Do 3 mesiacov pobytu klienta v zariadení a intenzívnom kontakte so sociálnym pracovníkom sa na základe uvedenej sociálnej anamnézy a výsledkov práce sociálneho pracovníka s klientom vypracuje „Individuálny rozvojový plán klienta“, ktorého cieľom je zabezpečiť jeho ďalšie napredovanie, fyzickú aj duševnú spokojnosť.

Sociálny pracovník komunikuje s klientom aj rodinnými príslušníkmi a poskytuje kompletné informácie o chode zariadenia, režime dňa, možnostiach využívania služieb v zariadení,  o pracovnej terapii, záujmových činnostiach ako i kultúrnych podujatiach pre klientov.

Počas pobytu klienta, sociálny pracovník zaznamenáva jeho vývoj, zmeny, ktorými prechádza a je mu nápomocný v jeho napredovaní.

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Pomoc pri odkázanosti zabezpečujú v ZSS Seniorville Jablonové opatrovateľky podľa potreby klienta vzhľadom na jeho zdravotný stav, pri zachovaní  miery jeho samostatnosti a aktivizovaní  klienta k nadobudnutiu  samostatnosti v seba obslužných činnostiach.

Táto služba je poskytovaná v rozsahu Vyhlášky č. 109/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou je ustanovený výber zdravotníckych výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

Pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa vykonáva pri činnostiach:

 • osobná hygiena – úkony osobnej hygieny (umytie rúk, tváre, zubov, tela, česanie, holenie a pod.) sa vykonáva 2-krát denne pri rannej a večernej toalete a počas dňa podľa potreby. Strihanie a pilovanie nechtov sa vykonáva 1-krát týždenne a podľa potreby.
  • asistencia pri týchto úkonoch je buď čiastočná, alebo úplná
  • výmena hygienických vložiek a plienok sa vykonáva 3-krát denne, alebo podľa potreby
 • celkový kúpeľ s asistenciou sa u mobilných klientov, ktorí to vyžadujú vykonáva 1-krát do týždňa v sprche a 1-krát do týždňa vo vírivej vani, prípadne podľa potreby. U imobilných klientov sa celkový kúpeľ vykonáva v asistovanej kúpeľni formou sprchy resp. u klientov, ktorých zdravotný stav to neumožňuje na lôžku 1-krát do týždňa prípadne podľa potreby
 • úkony obliekania a vyzliekania sa robia u imobilných, čiastočne mobilných a psychicky chorých klientov minimálne 2-krát denne a podľa potreby
 • polohovanie sa u imobilných klientov vykonáva každé dve hodiny. Vysadzovanie klientov do vozíka alebo kresla je zabezpečované podľa stavu klienta, najmenej však 2-krát denne na  30 minút až 1 hodinu
 • pohyb po schodoch alebo rovine s orientáciou v prostredí za pomoci opatrovateliek sa vykonáva denne, podľa kondície klienta a to buď cestou do jedálne, spoločenskej miestnosti, v dobrom počasí na terase zariadenia, alebo v záhrade
 • dozor nad dodržiavaním liečebného režimu zabezpečujú zdravotné sestry, 1-krát týždenne pripravujú lieky (dávky R-O-V-N) do týždňových liekoviek. Lieky per os podávajú opatrovateľky, úkony dohľadu vykonávajú priebežne všetci pracovníci zariadenia počas 24 hodín a to jednak službukonajúci zdravotný personál, ale aj ostatní pracovníci, ktorí počas dňa prichádzajú do styku s klientmi

 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia, ako odborná činnosť, pozostáva z cvičení na podporu samostatnosti, nezávislosti, nácviku zručností, aktivizácie schopností a posilňovania návykov pri sebaobsluhe. U ZŤP klientov je to nácvik používania pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu. Priebežne, ako súčasť denného režimu klientov, vykonávajú sociálnu rehabilitáciu opatrovateľky, zdravotné sestry a sociálny terapeut s prihliadnutím na zdravotný stav a potreby klientov.

Cieľom je zapojiť a udržať klientov v maximálnej možnej miere v plnohodnotnom spoločenskom živote.

 

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení ako súčasť odborných činností je zabezpečovaná zdravotnými sestrami prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ďalej len „ADOS“) prevádzkovanou organizáciou Harmónia života, n.o..

Táto služba predstavuje základnú ošetrovateľskú starostlivosť , je poskytovaná v rozsahu Vyhlášky č. 109/2009 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou je ustanovený výber zdravotníckych výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.

 

Pracovná terapia

Pracovnú terapiu v zariadení zabezpečujeme predovšetkým v klientskej dielni, kde pod dohľadom sociálneho terapeuta klienti manuálne tvoria predmety podľa vlastných schopností a predstavivosti. Terapeut určuje tému a zadanie.

Ďalším formou pracovnej terapie poskytovanej v zariadení je príprava jedál, varenie, pečenie, príprava desiaty, olovrantu a podobne. V rámci interiéru patrí k pracovnej terapii  aj údržba knižnice.

Okrem zimných mesiacov prebieha pracovná terapia v záhrade zariadenia (sadenie stromčekov, kvetín, kríkov, výsadba skalky).

Vybrané aktivity sú robené i v spolupráci s deťmi ZŠ.

Ďalšie činnosti

 

Úschova cenných vecí

Úschovu cenných vecí a peňazí zabezpečuje riaditeľ zariadenia a sociálny pracovník. Cenné veci sú na základe protokolu uložené v trezore. Inventarizácia uložených vecí a záznamov je vykonávaná 1-krát ročne, prípadne podľa potreby.

 

Záujmová činnosť

V  zariadení je veľký dôraz kladený na sociálnu interakciu našich klientov v rámci komunity , ale  aj s okolím a ich zapojenie do bežného života. Poskytujeme im široký rozsah sociálnych aktivít.

Záujmová činnosť prebieha v ZSS Seniorville Jablonové na základe vopred stanoveného plánu aktivít. Plán aktivít tvorí sociálny pracovník na mesiac vopred. Týždenný plán upravuje podľa záujmu klientov, doplneného individuálneho rozvojového plánu klienta (ďalej len „IRP“),  ktorý riadi sociálny pracovník, prípadne iných skutočností, ktoré majú vplyv na jednotlivé aktivity.

Aktivity sú rozdelené do dvoch častí:

 1. Skupinové aktivity
 • arteterapia – liečba výtvarným umením zameraná na podporu vnímania klientov, tvorivosť, koncentráciu
 • stimulačno-pamaťové tréningy
 • jazykové okienko – konverzácia v cudzích jazykoch
 • reminiscencia – spomínanie na časy minulé prostredníctvom rozhovorov, fotografií
 • pamäťové cvičenia – napr. rozvíjanie pamäti, rôzne hry, doplňovačky
 • biblioterapia – činnosť spojená s čítaním kníh, článkov, rozhovorov o literatúre, sledovaním filmov
 • muzikoterapia – liečba počúvaním hudby
 • cvičenia zamerané na jemnú motoriku
 • canisterapia – kontakt so špeciálne cvičeným psom, ktorý pôsobí na fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Psík prebúdza u ľudí pozitívne emócie, je zdrojom relaxu, nabáda k pohybu i spoločným hrám.
 • červené nosy (Clowndoctors) – prinášajú klientom radosť, smiech a dobrú náladu
 • spoločenské hry
 • duchovné aktivity a omše v našej kaplnke
 • vzdelávacie aktivity – organizujeme cez odborné prednášky, na ktoré pozývame odborníkov z jednotlivých oblastí podľa vybranej témy. Podľa záujmu klientov sú témy zamerané na výživu, životosprávu, ale aj počítačové zručnosti a pod.
 • sociálne aktivity v zariadení – divadelné predstavenia, koncerty, prednášky, spoločenské večierky,  väčšie spoločenské akcie za účasti rodinných príslušníkov, aktivity a akcie súvisiace s ročným obdobím – Vianoce, Mikuláš, fašiangy, Veľká noc, vinobranie, MDŹ, oslava narodenín, menín, výročia a pod.
 • „posedenie s p. riaditeľkou“ – pravidelné stretnutia s riaditeľom zariadenia

Zabezpečujeme:

 • výlety a vychádzky do okolia
 • obedy vo vybratých reštauráciách
 • návšteva divadla, kultúrnych pamiatok, welness centra, nákupy v obchodných centrách, odprevádzanie na akadémiu 3. veku a pod..

Pre klientov sú pripravené na každý pracovný deň jedna až dve skupinové aktivity pod vedením sociálneho pracovníka príp. terapeuta.

 1. Individuálne aktivity
 • individuálne rozhovory
 • návšteva klienta počas pobytu v nemocnici
 • terapeutické stretnutia s klientom a jeho príbuznými
 • aktivity vyplývajúce z IRP

Individuálne aktivity prebiehajú priebežne podľa potrieb klientov.