- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Režim dňa

07:30 – 08:30 Ranná hygiena

08:30 – 09:00 Raňajky

09:00 – 12:30 Ranná rozcvička, rehabilitácie/desiata

12:15 – 13:30 Obed

13:30 – 15:00 Popoludňajší oddych/rehabilitácie

15:00 – 17:30 Popoludňajšia aktivita/olovrant

17:30 – 18:30 Večera

18:30 – 20:00 Večerná hygiena

Po 22:00 Nočný kľud