- Seniorville Jablonové pri Bratislave -

Zdravotná rehabilitácia

Zdravotná rehabilitácia je vykonávaná skúseným fyzioterapeutom s príslušným vzdelaním, ktorý poskytuje pre klientov výkony podľa Katalógu zdravotných výkonov v zmysle § 2 ods. 2 a podľa § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Pri výkone zdravotnej rehabilitácie asistujú vyškolení opatrovatelia.

Rehabilitačná miestnosť je vybavená špeciálnym hydraulickým keny stolom, posilňovacím zariadením, rib stolom, masážnym kreslom, fit loptami, magnetoterapiou, parafínovou vaňou a perličkovou vaňou.

Zdravotná rehabilitácia je klientom poskytovaná na základe odporúčania lekára. Fyzioterapeut zariadenia vypracuje na základe tohto odporúčania individuálny rehabilitačný plán, podľa ktorého sa klientovi indikujú jednotlivé procedúry. Realizácia tohto plánu sa vždy odvíja od momentálneho zdravotného, fyzického ale aj psychického stavu klienta. Našim cieľom je, aby sme spolu s klientom zvládli prekonať adaptačné obdobie , ktoré má rôzne časové rozmedzie, a aby sa klient dostal do prospešnej fyzickej kondície, čím sa posilní nielen jeho telo ale aj psychická rovnováha, sebavedomie, celková spokojnosť a vyrovnanosť.

Rehabilitácia sa realizuje v rehabilitačnej miestnosti  alebo podľa stavu individuálne na lôžku.

Štandardná rehabilitácia 3  krát do týždňa:

 Zoznam procedúr:

  • masáže – klasické, reflexné, čiastočné
  • inštruktáž a  oboznámenie pacienta s používaním a obsluhou jednoduchých technických a kompenzačných pomôcok
  • individuálna liečebná telesná výchova, ktorá využíva pohybové prvky dychovými zložkami, cieľom je zlepšiť pohyblivosť v kĺboch, zlepšiť svalovú silu
  • skupinová liečebná telesná výchova – klienti cvičia v skupine3 až 8 ľudí pričom sa využívajú dychové prvky a jednoduché cvičenie s hornými a dolnými končatinami, ktoré zlepšujú prekrvenie, podporujú krvný obeh a pľúcnu kapacitu
  • dychová gymnastika – cvičenie hlavne využívané u klientov s problémami dýchacích ciest u ležiacich klientov ako prevencia zápalu pľúc
  • vodoliečba – končatinový vírivý kúpeľ a celotelový vírivý kúpeľ
  • termoterapia – aplikácia tepelných nosičov, ktoré sú naplnené rašelinou. Rašelina je známa regeneračnými a hojivými účinkami. Podporuje imunitný systém, cirkuláciu lymfy a krného obehu, uvoľňuje spastické svalstvo a tlmí bolesť.
  • magnetoterapia – ide o aplikáciu magnetického pola na jednotlivé časti ruku chodidlo, kolená , bedrové kĺby a chrbticu
  • špeciálne polohovanie pomocou polohovacích pomôcok – antispastické dlahy , antidekubitné matrace, podušky kliny a pod.