Aktuality


Aby pamäť slúžila čo najdlhšie

Vo viac ako šesťdesiatich krajinách sveta, Slovensko nevynímajúc, sa v týždni od 13. do 19. marca  2017 uskutočnili rôzne aktivity na podporu mozgu v rámci kampane Týždeň mozgu. Táto medzinárodna akcia má za cieľ upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog,

Čítať viac


Fašiangová šláger paráda

Rok 2017 nám ponúkol mimoriadne dlhé fašiangy. Kto si chcel nielen zaspomínať na najväčšie šlágre, krásne dobovo sa obliecť a poriadne si zatancovať, ten bol určite u nás v krásne vyzdobenej spoločenskej miestnosti. Zabavili sme sa, zatancovali a pri príležitosti

Čítať viac

Multisenzorická miestnosť SNOEZELEN v Seniorville

V zariadení je od decembra 2016 s finančnou podporou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zriadená Snoezelen miestnosť s vybudovaným multisenzorickým prostredím. Snoezelen využívajú liečební pedagógovia ako podpornú terapiu. V multisenzorickej miestnosti realizujeme pre našich klientov terapiu senzorickej integrácie s presahom do

Čítať viac

Hudobno-literárne popoludnie venované našej obľúbenej Sládkovičovej Maríne

Vo štvrtok 8. decembra 2016 sa v našom zariadení uskutočnilo veľmi milé a zároveň dlho očakávané  hudobno – literárne popoludnie venované veľkému dielu ľúbostnej a reflexívnej lyriky Marína básnika a velikána Andreja Sládkoviča. Popoludnie popretkávané príjemnými melódiami pod taktovkou p. Janette Hantabálovej a

Čítať viac

Seniorville navštívil Mikuláš až dvakrát

Dobrý svätý Mikuláš, mnohým ľuďom dary dáš, drobné rôzne sladkosti, spravíš veľa radosti. Keď si chodil po svete, dal si peniaze, chleba a vždy si sa objavil, kde ťa bolo treba.   Už niekoľko rokov k nám do Jablonového prichádza Mikuláš

Čítať viac

Článok vo webnovinách o canisterapii v spoluprácii s DOGGIE

Článok vo webnovinách o canisterapii – projekte “Liečivý dotyk živých bytostí” v spoluprácii s DOGGIE http://www.webnoviny.sk/filantropia/clanok/1121756-liecivy-dotyk-zivych-bytosti-v-alzheimer-home-avalon/

Čítať viac

Canisterapia v projekte „Liečivý dotyk živých bytostí” v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE

Canisterapia v projekte „Liečivý dotyk živých bytostí” v spolupráci s kynologickým klubom DOGGIE Cieľom projektu, ktorý podporila Nadácia VÚB bolo sprístupniť canisterapiu predovšetkým pre klientov s alzheimerovou chorobou (ACH) Alzheimer Home Avalon. Je dokázané, že canisterapia podporuje u ľudí s alzheimerovou chorobou koncentráciu, pamäť,

Čítať viac

27.11.2016 Alzheimer Kaviareň Avalon

Canisterapia ako nástroj aktivizácie klientov s Alzheimerovou chorobou Téma novembrovej Alzheimer Kaviarne Avalon Na poslednej tohotoročnej Alzheimer Kaviarni Avalon sme privítali vzácneho hosťa, Juraja Ferka, zakladateľa výcvikovej školy DOGGIE aj s jeho malým štvornohým partnerom Jerrym, aby nás uviedol do problematiky canisterapie

Čítať viac